تگ توضیحات در html

 

تگ توضیحات <– … –!>
عبارتی که در داخل تگ توضیحات نوشته می شود توسط مرورگر نادیده گرفته می شوند.این تگ برای ایجاد توضیحات برای کد ها مورد استفاده قرار میگیرد.

مانند زیر :

< !-- کد زیر یک پاراگراف ایجاد مینماید -- >< p > متن تست < /p >

 

که در کد بالا تنها متن “متن تست” نمایش داده میشود .

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.