تگ لیست Ul , Li در اچ تی ام ال

 

تگ <ul>

یکی دیگر از مهمترین تگهای اچ تی ام ال در طراحی قالب سایت ، تگ ul و ترکیب آن با تگ li می باشد.

از تگ ul و ترکیب آن با تگ li برای ایجاد لیست های مرتب و نا مرتب استفاده میشود.

از آموزش css  برای فرمت دادن به تگ <ul> و تگ <li> میتوانید استفاده کنید.

 

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

 

تگ <ul> همچنین ویژگی های عمومی در HTML  را پشتیبانی میکند.این تگ ویژگی هایرویدادها در HTML را نیز پشتیبانی میکند.

 

 

 

مطالب مرتبط
تگ های HTMLتگ های HTML۰۱ شهریور ۹۷
تگ توضیحات در htmlتگ توضیحات در html۰۱ شهریور ۹۷

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.