تگ های پاراگراف P , Br در html

 

تگ های پاراگراف P , Br
تگ های پاراگراف P , Br برای تراز بندی متون و جملات درون صفحات کاربرد زیادی دارند. تگ P یا پاراگراف :

متن داخل این تگ بصورت یک پاراگراف در نظر گرفته می شود. در صورت ایجاد یک پاراگراف یا تگ Pجدید ، پاراگراف بعدی به سطر بعد می رود.

بطور مثال :

 

خروجی بصورت زیر می باشد :

<p> متن تست است. </p>
<p> متن تست شماره ۲٫ </p>

 

تگ Br :

تگ Br در نقش enter در ورد می باشد بدین صورت که خط جدیدی درون پاراگراف ایجاد میکند و نوشته ی بعد از آن را به سطر جدید می برد .

بطور مثال :

<p> این متن <br /> تست است. </p>

خروجی بصورت زیر می شود :

این متن
تست است.

 

نکته ۱ : استفاده ی زیاد از این تگ مناسب نیست و بهتر است با استفاده از تگ P عمل انتقال به خط جدید انجام گردد ، دلیل اصلی آن کند نمودن سایت در استفاده های زیاد از این تگ می باشد.

نکته ۲ : این تگ بصورت یکه استفاده میشود و تگ پایانی ندارد.

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.