خصوصيات استاندارد تگ های HTML

خصوصيات استاندارد تگ های HTML :

در اين قسمت خصوصيات استاندارد تگ های HTML معرفی شده اند . اين خصوصيات در اکثرتگهای HTML مشترک بوده و دارای کاربرد يکسانی هستند .
اين خصوصيات به دليل مشترک بودن ، فقط در اين قسمت ذکر شده و از تکرار آنها در صفحات ديگر خودداری شده است .

خصوصيات اصلی تگ های اچ تی ام ال

نکته :  اين خاصيت ها در تگهای base , head , html , meta , param , style , title و script وجود ندارد .
 

نام خاصيت
 
نوع خاصيتشرح
classنام کلاس عنصرمشخص کننده کلاس تگ در کد نويسی برنامه است . اين کلاس در کدنويسی CSS و زبان های اسکريپتی کاربرد دارد .
 
idid عنصرمشخص کننده يک شناسه منحصر به فرد برای تگ در درون سند HTML است . id هر تگ در کدنويسی CSS و زبان های اسکرپيتی کاربرد دارد . توسط id می توان به تگ مورد نظر دست يافت .
styleيک خاصيت چند مفدارِي است که خصوصيات قالب دهی و اعمال سبک ها ( CSS ) را برای تگ مورد نظر مشخص می کند .
 
titletext
متن
متنی است که به صورت tooltip در يک کادر زرد رنگ ، در هنگام قرار گرفتن موس بر روی عنصر نمايش داده می شود .

  
خصوصيات زبان

نکته : اين خاصيت ها در تگ های base , br , frame , hr , iframe , param و scriptوجود ندارد .
 

نام خاصيتنوع خاصيتشرح
dirrtl 
ltr
تعيين کننده جهت قرار گرفتن نوشته را تعيين می کند ، که يکی از ۲ حالت زير را می تواند داشته باشد :
ltr : چپ به راست
rtl : راست به چپ
languageنام زبانمشخص کننده زبان برنامه نويسی کد مربوط به تگ است .

خصوصيات صفحه کليد 

نام خاصيتنوع خاصيتشرح
accesskeyکليد میانبريک ميانبر صفحه کليد برای دستيابی به عنصر است .
tabindexعدد
number
شماره ترتيبی قرار کرفتن فوکوس صفحه بر روی عنصر مورد نظر را در هنگام فشردن کليد tab مشخص می کند .
مطالب مرتبط
HTML چیست ؟HTML چیست ؟۰۱ شهریور ۹۷

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.