وی در ۲۶ بهمن ۱۳۳۵ در شیراز به دنیا آمد. نخستین مجموعه داستان او به نام سایه*های غار در سال ۱۳۶۸ منتشر شد. وی مدت*ها سردبیر هفته*نامهٔ توقیف شده عصر پنجشنبه بود و هم اکنون برای بورس تحصیلی در آمریکا به سر می*برد.


مندنی پور از مهم*ترین نویسندگان نسل سوم داستان نویسی ایرانی محسوب می*شود که داستان*هایش به لحاظ فرم و زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.مندنی پور به زبان تنها به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات نگاه نمی کند بلکه به گفتهٔ خودش در کتاب ارواح شهرزاد آن را گوهر داستان می داند.او کوچکترین سطح زبانی را در داستان که معمولاً کلمه است به حروف می رساند.او سعی می*کند با ترکیب استعاره*های پیچیده ، مجازهای متفاوت واستفاده از اهنگ کلمات فراتر از ساختن یک لحن ساده ، در داستان ، به جایگاهی بالا تر از اشارهٔ مستقیم به مدلول برسد و ما را نه تنها به صورت عقلی بلکه به صورتی حسی - شهودی با داستان آشنا کند. لازم به ذکر است که فرارفتن از مدلول در آثار او نه به معنای حذف مدلول بلکه رسیدن به دریافتی حسی - شهودی از اثر در کنار مدلول است. توجه به آنِ داستان از دیگر شاخصه*های داستان*های اوست .


جنگ و زلزله زدگان از بسترهای مهم داستانهای اوست.