خانه تکانی و نظافت و گردگیری در خانه ی ما ربطی به مناسبات عید و عزا و عروسی ندارد،بلکه در یک رابطه ی ریاضی پیچیده با لباس های کهنه ی بنده است!!
ناگفته نماند که تعریف والده از "کهنه"با همه ی مردم دنیا توفیر دارد!با توجه به اینکه همواره به چشم مادر،پیراهن ها کاربرد بیشتری در نظافت دارند تا شلوار و نیز اینکه چون والده در طرحی خلاقانه با جدا کردن پاچه تا ساق،بعضی از آنها را به شلوارک تبدیل می کند پارامتر شلوار نقشی متفاوت از پیراهن در معادله ی مذکور دارد.به این ترتیب که :تعداد خانه تکانی ها در سال=4×(1+پیراهن)به توان(شلوار_شلوارک)

اما مثالی نزدیک به واقعیت:اگر یک پیراهن داشته باشیم و سه شلوار که یکی از انها قابل تبدیل شدن به شلوارک باشد:

4×(1+1)به توان1_3=4×4=16


بخشی از یکی از داستان های جلد دوم مجموعه ی 4 جلدی قصه های امیرعلی به قلم امیرعلی نبویان

ایشون یکی از نویسندگان و مجریان برنامه ی بسیار خوب رادیو7 هم هستند.
داستان های این مجموعه همان متن های است که او در طول این چند سال در برنامه اجرا کرده است!!