ساده که می شوی، همه چیز خوب می شود

خودت، غمت، مشکلت، غصه ات

هوای شهرت و آدمهای اطرافت

یک آدم ساده که باشی

برایت فرقی نمی کند که تجمل چیست

که قیمت تویوتا لندکروز چند است..!

فلان بنز آخرین مدل، چند ایربگ دارد!

مهم نیست، نیاوران کجاست

شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه کدام حوالی اند..!

رستوران چینی ها، گران ترین غذایش چیست..!!

ساده که باشی

همیشه در جیبت " آبنبات" پیدا می شود...

همیشه "لبخند" بر لب داری

"بر روی جدولهای کنار خیابان راه می روی"

و یا به یک فقیر یک " پنجاه تومانی" بدهی و با لبخند امیدوارش کنی...

زیر باران، دهانت را باز کنی و چند قطره بنوشی

آدم برفی که درست می کنی، شال گردنت را به او ببخشی...!

ساده که باشی

همین که بدانی بربری و لواش چند است، کفایت می کند...

نیازی به غذای چینی نیست، نان و پنير هم خوب است....

آدمهای ساده بوی ناب آدم می دهند؛ ساده اند نه ساده لوح...

با صفاهستند و دوست داشتنی نه پیچیده و هفت خط...