به تازگی بود که شرکت AMD از نسل جدید پردازندههایی که با معماری Zen ساخته میشوند رونمایی کرد. مدت زیادی نگذشته است و این شرکت خبر از عرضهی اولین کامپیوترهای دنیا با نسل هفتم پردازندههای این شرکت، یعنی Bristol Ridge داده است. طبق گفتهی AMD، دو شرکت HP و Lenovo کامپیوترهای خود را با این نسل جدید از پردازندهها وارد بازار کردهاند.
پردازندههای سری Bristol Ridge بر پایهی معماری Excavator شرکت AMD ساخته شدهاند.
عرضهی این کامپیوترها، کاری میکند تا AMD بتواند با نسل جدید پردازندههای اینتل یعنی Kaby Lake بتواند در بازار رقابت کند. کامپیوترهایی که از پردازندههای نسل هفتمی اینتل استفاده میکنند تا یکی دو ماه دیگر تمام و کمال وارد بازار خواهند شد. شرکت AMD گفته است که پردازندههای نسل هفتم آنها، میتوانند قدرتی به اندازهی پردازندههای نسل قبلی ارایه دهند، اما به جای ۹۵ وات انرژی، تنها ۶۵ وات انرژی مصرف کنند. این شرکت همچنین پردازندهی A12-9800 خود را در مقابل یک پردازندهی i5-6500 اینتل قرار داده است و نتیجه گرفته است که توان پردازش گرافیکی پردازندهی AMD نزدیک به دو برابر است. این دو پردازنده عملکرد یکسانی در پردازش CPU دارند. هشت پردازنده در سری Bristol Ridge عرضه شدهاند. پایینترین مدلهای این پردازندهها، پردازشگر گرافیکی ندارند و به جای مدل A، اسم سری Athlon را به دوش میکشند. تمام این پردازندههای سری Bristol Ridge بر پایهی معماری Excavator شرکت AMD ساخته شدهاند و در مدلهای دو هستهای و چهار هستهای عرضه میشوند. این پردازندهها از حافظههای DDR4 پشتیبانی میکنند و همچنین پشتیبانی از استانداردهای PCI Express 3.0 یا USB 3.1 از دیگر قابلیتهای آنها است.