انتظار میرود PS4 Pro شرکت سونی سطح جدیدی از امکانات را در بازی با کنسولها ارائه دهد؛ به اینترتیب گیمرها دیگر لازم نیست برای هر بار بروز شدن کنسولهاشان سالها صبر کنند و میتوانیم شاهد بروزرسانیهای سختافزاری در بازههای زمانی کوتاهتری باشیم.

اما متاسفانه با وجود سختافزارهای جدید و قدرتمندتر در PS4 Pro بعضی از گیمرها در استفاده از آن با مشکلاتی مواجه شدهاند.
به گزارش Digital Foundry از سایت Eurogamer بعضی از بازیها در حال حاضر به خوبی با PS4 Pro اجرا نمیشوند. این بازیها خیلی هم ناشناس و گمنام نیستند بلکه عناوین مهمی مثل Skyrim Special Edition و The Last of Us در میانشان دیده میشود. بررسیها نشان میدهند در لحظاتی از این بازیها نرخ فریم بر ثانیه از آنچه به شکل معمول در PS4 مشاهده میشد کمتر میشود.
این موضوع بر خلاف آن چیزی است که دستورالعملهای شرکت سونی بیان میکنند. طبق این دستور العملها بازیهایی که با PS4 Pro اجرا میکنیم یا بهتر از PS4 اجرا میشوند و یا دستکم با همان کیفیت اجرا خواهند شد.
بازی مثل The Last of Us که ظاهرا آسیب بیشتری دیده هنگام اجرا با PS4 تقریبا در تمامی لحظات نرخ فریم در ثانیه ۶۰ را حفظ میکند اما در PS4 Pro شاهد لحظاتی هستیم که این نرخ به عدد ۵ فریم در ثانیه میرسد.
البته این را هم اضافه کنیم که PS4 Pro در اجرای بسیاری از بازیها خیلی خوب عمل کرده و هیچ مشکلی ندارد. به هر حال امکان دارد مسئولان شرکت سونی با ارائه یک بروزرسانی این مشکلات را حل کنند. باید منتظر ماند و دید.