وقتی بحث آیفون و پیشبینی آیفونهای آینده پیش میآید یکی از معتبرترین منابعی که خبرگزاریها مدام به او ارجاع میدهند مینگ چی-کو تحلیلگر سازمان KGI Securities است. این تحلیلگر اطلاعات جدیدی درباره آیفون ۸ و مدلهای مختلفی که احتمالا این گوشی خواهد داشت منتشر کرده است.
پیش از این بعضی از تحلیلگران گفته بودند احتمالا آیفون ۸ سه مدل خواهد داشت. مینگ چی-کو تایید کرده که احتمالا آیفون سه مدل داشته باشد (این شایعه سال گذشته و درباره آیفون ۷ هم بر سر زبانها بود اما درست از آب درنیامد). این تحلیلگر گفته که احتمالا دو مدل از این سه مدل در همان اندازههای شناخته شده ۴٫۷ و ۵و۵ خواهند بود و بهترین مدل آیفون ۸ که ابعاد آن هم نامشخص است (قبلا گفته شده بود ابعاد آن ۵٫۸ اینچ است) صفحهنمایش اولد خواهد داشت.
همچنین اشاره شده مدلی که صفحهنمایش اولد دارد و مدل ۵٫۵ اینچی هر دو دوربین دوتایی خواهند داشت.
البته این اطلاعات هنوز مشخص نکردهاند که آیا آیفون ۸ تمام شیشهای و دارای لبههای خمیده هست یا نه؟ این یکی از سوالها و ابهاماتی است که احتمالا تا معرفی آیفون ۸ دربارهاش شایعات و حرف و حدیثهای بیشماری را شاهد باشیم.