طبق جدیدترین اطللاعات منتشر شده از سوی موسسهی آماری Blannco Technology، میزان خرابی دستگاههایی که سیستم عامل iOS دارند، از خرابی دستگاههای اندرویدی بیشتر شده است. طبق آمار منتشر شده، در سه ماههی گذشته، ۶۲ درصد دستگاههایی که سیستم عامل iOS دارند با مشکل برخورد کردهاند، در حالی که این رقم برای دستگاههای اندروید ۴۷ درصد است. در آمار منتشر شده میتوانیم ببینیم که اپها روی ۶۵ درصد دستگاههایی که iOS دارند هنگ کردهاند. از سوی دیگر، اپها فقط روی ۲۵ درصد دستگاههای اندرویدی از کار افتادهاند. از نظر خرابی مدلهای مختلف، گوشی iPhone 6 با درصد خرابی ۱۳، بیشترین مشکل را به خودش اختصاص داده است. پس از iPhone 6، گوشیهای iPhone 6s و iPhone 5s قرار گرفتهاند و هر کدام، ۹ درصد مشکل خرابی داشتهاند. در بین گوشیهای اندرویدی، LeEco Le 2 با ۱۳ درصد خرابی، مشکلدارترین گوشی معرفی شده است. دو گوشی Redmi 3S و Redmi Note 3 شرکت شیائومی با ۹ درصد خرابی در رتبهی بعدی و گوشی Galaxy S7 Edge هم با ۵ درصد خرابی، در رتبهی چهارم گوشیهای مشکل دار اندرویدی قرار گرفته است.
خرابیهای گوشیهای اندرویدی در ابتدا به باتری (با رقم ۷ درصد) و سپس به صفحهی نمایش (با رقم ۶ درصد) اختصاص دارد. مشکلی اصلی دستگاههای مجهز به سیستم عامل iOS هم هنگ کردن اپها عنوان شده است.