عکس گلاره عباسی و همسرش را در کنار محسن چاوشی و زنش در جشن تولد زانکو پسر محسن چاوشی را مشاهده می کنید.
جشن تولد زانکو پسر محسن چاوشی با حضور گلاره عباسی

گلاره عباسی با انتشار عکسی از خودش و همسرش در کنار محسن چاوشی و همسرش, خبر از حضور در جشن تولد زانکو چاوشی, پسر محسن چاوشی داد.
گلاره عباسی نوشت:
*****
تولد زانكو چاوشی عزيز دل ما
اسپاكو خانوم (همسر محسن چاوشی) و محسن چاوشی عزيزم و من و همسر جانم
يك شب خوب
عکس محسن چاوشی و همسرش در کنار گلاره عباسی و همسرش

محسن چاوشی نیز با انتشار عکس زیر از جشن تولد پسرش نوشت:
****
زانكو ، من و عموهاش
جشن تولد زانکو پسر محسن چاوشی