تصفیه کننده هوای «وین ایر» (WinAir) مدل «AP1101» یک نمونه از دستگاههای تصفیه هوا است که امکانات فراوانی برای پالایشکردن هوا دارد. دستگاههای تصفیه هوا میتوانند هوای یک فضای بسته مانند اتاق را پالایش کنند تا هوای محیط از مواد حساسیتزا، برخی میکروبها، گردوغبار، پرز فرش و مبل و موی حیوانات پاکیزه شود. دستگاههای تصفیه هوا، کارایی و بازده متفاوتی دارند که از ۳۰ تا ۹۹٫۹۹ درصد تفاوت میکند. فیلترهای گوناگون دستگاههای تصفیه، وظیفهی اصلی را در تصفیهی هوا به عهده دارند. نحوهی کار این دستگاهها به این شکل است که هوا به داخل محفظه کشیده میشود و با عبور از لایههای مختلف فیلترها نظیر فیلتر گردوغبار، فیلتر ریزگردهای میکروسکوپی و هوابرد، فیلتر مواد آلرژیزا و موی حیوانات، فیلتر کربن اکتیوشده (برای گرفتن بوهای مختلف از جمله سیگار) و… دوباره به فضای اتاق دمیده میشود؛ اما باید توجه داشت که فیلترها از نوعی نباشند که گاز ازن (که محرک دستگاه تنفسی و ریههاست) تولید کنند.
بهجز ریزگردها و ذرات معلق، مواد شیمیایی بسیاری در هوا وجود دارد که برای پالایش آنها، نیاز به تصفیهکنندههای شیمیایی است. بعضی از این دستگاهها دارای عملکرد یونازیون هستند. تكنولوژی یونیك بدین مفهوم است كه دستگاه تصفیه هوا مقادیر فراوانی از یونهای منفی و مقادیر بسیار پایینی از ازون را فعال میکند. این تكنولوژی كمك میكند كه محتویات مضر موجود در هوا ( آلرژیها، باكتریها، ویروسها، جلبكها، ذرات گردوغبار، رایحهها، دودها و…) كه بار مثبت دارند توسط یونهای منفی تصفیه شوند و بدینترتیب این ذرات از لحاظ حجمی بزرگتر و سنگینتر میشوند و دیگر خطری برای سلامت شما نخواهند داشت. ازآنجاییكه یونهای تولیدشده توسط كامپیوترها و ماشینهای الكتریكی حالت مثبتی دارند، از این طریق خنثی میشوند و دیگر ضرری نخواهند داشت. باید توجه داشت که یون منفی میتواند روی بدن افراد مختلف تاثیرات متفاوتی داشته باشد. فقط باید توجه داشت که افرادی که بهتازگی تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند یا دچار خونریزی هستند، در معرض یون منفی قرار نگیرند؛ چراکه ممکن است در انعقاد خون آنها مشکل ایجاد شود. عملکرد

تصفیه کننده هوای وین ایر مدل AP1101 در ۴ مرحله هوا را تصفیه و پالایش میکند: مرحلهی اول – پیش فیلتر: این فیلتر از مش میکرون تشکیل شده است و تا ۹۹٫۹ درصد جلوی ورود ذرات و فیبرهایی که قطری بیش از ۰٫۲۸ میلیمتر دارند را میگیرد. درواقع این فیلتر با ممانعت از ورود ذرات بزرگ موجود در هوا همانند مو، شورهی سر و گردوغبار از فیلترهای داخلی محافظت میکند. این فیلتر قابل شستوشو است و میتوان بارها و بارها از آن استفاده کرد. مرحلهی دوم – فیلتر کاتالیست: این فیلتر میتواند تا ۹۹ درصد مواد شیمیایی همچون فرمالدئید، بنزین، دیمتیل بنزین یا تولوئن، TOVC و همچنین گازهای مضر، دود، گردوغبار ریز، شورهی سر، موهای حیوانات خانگی، باکتریها و هاگهای قارچی را حذف کند. مرحلهی سوم – فیلترکربن فعال پوسته نارگیلی +۳mm داتومایزر: این فیلتر میتواند ۹۹ درصد فرمالدئید آزاد، بنزین، آمونیاک، TOVC و بسیاری مواد مضر را از هوا حذف کند و هوای پاکی را در اختیارتان بگذارد. مرحلهی چهارم – فیلتر هپا: این فیلتر میتواند تا ۹۹٫۹۷ درصد موادی با قطر بالاتر از ۰٫۳ میکرون را حذف کند. امکانات

حالت اتوماتیک Auto Mode: سرعت فن دستگاه بهطور خودکار مطابق با کیفیت هوا تنظیم میشود. حالت «مخصوص شب» (Night Mode): درصورتیکه محیط به مدت ۳ دقیقه تاریک شود، این حالت فعال میشود. در حالت Night Mode نور صفحه کنترل کم میشود و سرعت فن نیز کاهش مییابد. «کیفیت هوا»: کیفیت هوا بهوسیلهی چراغ نشانگر، در چهار حالت نمایش داده میشود. حالت «بیصدا» (Silent Mode): در حالت بیصدا، فن دستگاه با سرعت بسیار پایین کار خواهد کرد. امکان «تنظیم حساسیت مطلوب» (Sensitivity Setting Mode): حساسیت سنسور کیفیت هوا را میتوان در سه مرحلهی استاندارد، حساس و خیلی حساس تنظیم کرد. جمعبندی :

یکی از عوارض زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی، آلودگی هوا است. زمستانها بهدلیل وارونگی دما و تابستانها با ورود ریزگردها در اکثر شهرها شاهد هوای آلوده هستیم. شاید ماسک بتواند یک راه موقتی برای این مشکل در بیرون از خانه باشد؛ ولی یک دستگاه تصفیه هوا میتواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند. باید توجه کرد که اکثر دستگاههای تصفیه هوای موجود در بازار ایران در کشور چین تولید شدهاند؛ ولی همین برندهای چینی از نظر کیفیت ساخت با یکدیگر تفاوت دارند. نکتهی دیگری که در رابطه با دستگاههای تصفیه هوا باید بدانید، گارانتی معتبر است. تصفیه کننده هوای وین ایرمدل AP1101 با ۴ مرحله فیلتراسیون و امکان ایجاد یون منفی و همچنین کیفیت ساخت بالا میتواند یک گزینهی سنجیده برای خرید باشد.