با کاهش سهم مایکروسافت از بازار موبایل، اخبار و شایعات فراوانی درباره آینده کسب و کار موبایل شرکت مایکروسافت پخش شده است. حال ساتیا نادلا مدیر عامل شرکت مایکروسافت در پاسخ به یک سوال در این زمینه اظهارنظر کرده و گفته است که این شرکت قصد خروج از بازار موبایل را ندارد.
نادلا در یک مصاحبه جدید گفته که مایکروسافت قصد دارد در بازار گوشیهای هوشمند باقی بماند اما نه برای رقابت با پیشروهای فعلی بازار و نه در بازاری که رهبران فعلی قواعد آن را تعیین کردهاند بلکه برای ساخت موبایل برای مخاطبانی خاص که به قابلیتهای ویژهای نیاز دارند و این قابلیتها را صرفا مایکروسافت میتواند در اختیار آنها قرار دهد.
نادلا معتقد است مایکروسافت نمیخواهد صرفا براساس چشم و همچشمی با رقبا پیش برود، مساله برای مایکروسافت این است که چه محصول ویژهای هست که این شرکت میتواند در اختیار کاربران قرار دهد.
بنابر این اظهارنظرها گویا مایکروسافت قصد دارد در حال حاضر منتظر بماند و تا زمانی که واقعا نتواند یک محصول متفاوت عرضه کند دوباره با شتاب وارد بازار نشود. در این مدت حدس و گمانهایی هم درباره عرضه یک سرفس فون از طرف شرکت مایکروسافت به گوش میرسید. باید دید این شایعات درست از آب در میآیند یا مایکروسافت ایده دیگری در سر دارد؟

منبع: دی جی کالا