این عکسی که در قسمت زیر مشاهده میکنید هزاران نفر را منقلب کرده است. در ایالت فلوریدا یک زوج جوان صاحب دو فرزند دوقلو شده اند اما یکی از آنها بعد از به دنیا آمدن به علت بیماری در بستر بیمارسان مانده است.

تصویری که مشاهده میکنید مربوط به زمانی میشود که یکی از این دوقلوها برادرش را که بیمار است برای اولین بار از زمان تولد در آغوش گرفته است.گفتنی است کودک بیمار به یک بیماری مبتلا بوده است که از هر 25 هزار کودک در حین تولد، یک بچه به آن مبتلا میشود.متاسفانه والدین این دوقلوها روز چهارشنبه مرگ کودک بیمار را تأیید کردند.

عکس لحظهای که یکی از دوقلوها دیگری را بغل کرده است از لحظه انتشار در فضای مجازی تا به حال هزاران بار به اشتراک گذاشته شده است و به شدت مورد توجه قرار گرفته است.