رژیم غذایی کاهش چربی خون
مقدمه :
تغییرات سبک زندگی و ورود غذاهای جدید و آماده سبب گشته تا یکی از اهداف رژیمهای غذایی کاهش چربی خون بالا در افراد باشد
از آنجا که اساس استفاده از غذاهای فست فود استفاده از چربی غذا بوده لذا امروزه چربی خون بالا از شایعترین مشکلاتی است که مردم با آن مواجه میباشنند
در این مقاله تلاش میگردد تا ضمن آشنایی با رئوس مهم رژیم غدایی کاهش چربی بالا خوانندگان را با این بیماری و چگونگی علل ایجاد آن آشنا نمایبم ولی به عنوان یک نتیجه گیری باید تلاش کنیم که در افرادی از رژیمهای کنترل کننده چربی بالا استفاده میکنند میزان کلی چربی کاهش یافته و نسبت چربیهای خوب حاوی hdl از نسبت چربیهای بد حاوی ldl بیشتر باشد

هیپر لیپیدمی (چربی خون بالا) چیست؟
یکی از رایجترین مشکلات و بیماریهای جوامع امروزی هیپر لیپیدمی یا افزایش میزان چربی خون است که با ایجاد پلاک و رسوب گذاری روی دیواره رگها سرمنشا گرفتگی عروق قلبی و بروز سکته های قلبی میباشد . سرعت رشداین بیماری نسبت مستقیم با درجه صنعتی شدن جوامعی دارد که کاهش تحرک و استفاده هر چه بیشتر از غذاهای آماده ار مشخصات آن است

انواع چربیهای موجود در خون
این چربییها به دو دسته تریگلسریدها و کلسترول تقسیم بندی میشوند .
کلسترولها خود بر اساس وزن ملکولی شان به دو دسته کلسترولهای با وزن ملکولی بالا یاhdl و کلسترولهای با وزن ملکولی پایین یاldl تقسیم بندی میشوند
در تقسیم بندیها معمولا hdl بعنوان چربی محافظ قلب یا چربی خوب و ldl بعنوان چربی رسوب کننده روی دیواره قلب یا چربی بد نامیده میشوند .
عوامل هیپرلیپیدمی ( افزایش چربی خون)
عوامل ارثی
هیپر لیپیدمی به دو دسته تقسیم میشود یک دسته حالت ارثی و ژنتیک داشته و به هیپر لیپیدمی فامیلیال معروف است این شکل از هیپر لیپیدمی خون به زیر گروههای مختلفی از انواع هیپر تریگلیسریدمی و هیپرکلسترولمی تقسیم بندی میشوند که پرداختن به آن از موضوع بحث ما خارج است
مبتلایان به این نوع بیماری بطور طبیعی در معرض تولید چربی بوده و این میزان ازتباطی با اعمال و رفتار غذایی و میزان تحرک و... غیره ندارد در عین حال توجه به این نکته ضروری است که فعالیت بدنی مناسب در کنار یک برنامه غذایی کنترل کننده نقش بسیار اساسی در کنترل و سیر بیماری دارد و به همین دلیل داشتن رژیم غذایی که دریافت چربی را با توجه به دستجات غذایی مصرفی کنترل نماید از ارکان مهم کنترل این بیماری در کنار ورزش و درمان دارویی میباشد .

علل اکتسابی
در کنار موارد ارثی اکثریت موارد چربی خون بالا ناشی از علل اکتسابی میباشد که نتیجه تغییر عادات و رفتار و کمبود تحرک میباشد که در اینجا به ذکر چند مورد مهم میپردازیم
نوع رژیم غذایی
برنامه غذایی افراد نقش تعیین کننده در میزان hdl وldl خون دارد نوع غذاهای مصرفی گرایش به غذاهای سرخ کرده و یا فست فودها در کنار استفاده ازچربیهای اشباع مانندانواع روغن
در کنار چاقی و اضافه وزن ناشی از پر خوری از عوامل اصلی بالا رفتن چربی خون میباشد

فعالیت بدنی
ورزش از نوع هوازی و استقامتی به مدت بیشت تا سی دقیقه روزانه آن باعث کاهش میزان ldl میکردد و این در حالی است در روند زندگی امروزی بدلایل مختلف با پیشرفت تکنولوژی همواره شاهد کاهش یافتن میزان تحرک و فعالیت افراد میباشیم

مصرف سیگار
مطالعات فراوانی در این زمینه انجام شده که نشاندهنده افزایش ldl با افزایش مصرف سیگار میباشد .
درمان
درمان چربی خون بالا معمولا با سه ابزار دارو درمانی ورزش هوازی و اصلاح رژیم غذایی صورت میپذیرد و نیز دو مورد آخر همچنین مسئولیت پیشگیری از ظهور مجدد بیماری رانیز در پی دارند

رژیم غذایی چربی خون بالا
قبل از ورود به بحث تدوین رژیم غذایی بحث آشنایی با انواع چربی های موجود در غذا امری مفید و لازم میباشد که به اختصار در مورد هریک توضیح میدهیم

چربیهای اشباع sfa:
تمام چربیهای با منشا حیوانی و همچنین چربیهای گیاهی که بصورت مصنوعی با هیدروژنه شدن بصورت جامد در می آیند در این طبقه بندی قرار میگیرند و این دسته از چربیها مسئولیت رسوب پلاکهای کلسترولی روی دیواره۵ عروق را بعهده دارد به همین ترتیب استفاده از روغن جامد زرده تخم مرغ انواع لبنیات پرچرب و یا استفاده از انواع کره های گیاهی با استدلال کم خطر بودن از عوامل ایجاد چربی خون بالا و مشکلات قلبی میباشد

چربیهای با یک زنجیره اشباع نشده یا mufa
مصرف این چربیها که معمولا منشا گیاهی دارد و فاقد کلسترول بوده و میتواند به کاهش کلسترول موجود در خون و نیز کاهش ldl بیانجامد انواع روغنهای آفتابگردان کلزا و سویا از این دسته میباشند .