این انیمیشن به کودک شما کمک می کند که درباره توانمندی انصاف بیشتر بداند. دیدن آن توصیه می شود.

معرفی انیمیشن: رالف خرابکار (توانمندی انصاف)کارگردان: ریچ مورصداپیشگان: جان سی ریلی، سارا سیلورمن، جک مکبریر، جین لینچمحصول: ۲۰۱۲ امریکا(رالف) شخصیت بد یک بازی کامپیوتری است که میخواهد، همانند شخصیت خوب بازی که «فلیکس» نام دارد، یک قهرمان محبوب باشد. اما مشکل اینجاست که هیچکس آدم بدها را دوست ندارد. او تصمیم میگرد هرطور شده به آرزویش برسد، اما در این راه کل دنیایی که در آن است را دچار اختلال می کند…توانمندی اصلی مشاهده شده در فیلم انصاف است. رالف که عضو یک گروه حمایتی مخصوص شخصیتهای شرور بازیهای کامپیوتری شده است احساس میکند در حق آنها بی عدالتی شده: در همه بازیهای کامپیوتری باید قهرمانان و شخصیت-های شرور وجود داشته باشند، این نقشها به افراد داده میشود، به عبارت کسی خودش انتخاب نمیکند که قهرمان باشد یا شرور. بنابراین شور بودن افراد در بازی به دلیل این است که این نقش به آنها داده شده و به معنای بد بودن ذاتی آنها نیست. با این فکر، توانمندی منش انصاف رالف تحریک میشود و او تصمیم میگیرد برای از بین بردن این بیعدالتی دست به کاری بزند. او طی این ماجرا سعی میکند به ونلوپه (یکی از شخصیتهای بازی) که ناعادلانه مورد تهدید قرار میگیرد کمک کند و بنابراین از خواستههای خودش میگذرد. در پایان رالف میتواند با همکاری فلیکس (قهرمان بازی) مانع از بسته شدن ناعادلانه بازی شود. از دیگر توانمندیهای منش رالف میتوان به خلاقیت او در ایجاد راه حلهای تازه، امید، پشتکار و شهامت وی اشاره کرد.