پشت هر پیامک رازی نهفته که شخصیت ارسال کننده آن را لو می دهد، در ادامه با تعدادی از این راز ها آشنا خواهید شد.
شخصیت شناسی افراد از روی پیامک هایشان!
افرادی که شخصیت قدرتطلب دارند در پیامکهایشان هم به شما دستور میدهند. مرتب تاکید میکنند امروز باید چه کار کنید و کجا بروید. در پیامکهای این افراد جملات دستوری و تاکیدی به وفور دیده میشود. در واقع این افراد میخواهند این پیام را به شما منتقل کنند که قوی، قدرتمند و برتر هستند.شخصیت شناسی از روی پیامک های ارسالی

شخصیت شناسی می تواند از راه های مختلفی انجام گیرد. شخصیت شناسی افراد از روی پیام هایی که به شما می دهندمی تواند به شرح زیر باشد:

شخصیت مهرطلب

این افراد عاشق دریافت مهر و محبت دیگران هستند. به شما محبت میکنند و انتظار دارند حتی در پیامکهایتان چنین محبتی را نثارشان کنید و اگر غیر از این باشد، ناراحت و دلگیر میشوند. آنها میخواهند مورد نوازش دیگران قرار گیرند.

نمونه پیامکها: خیلی دوستت دارم دائم به فکرتم. کی ببینمت؟ دوستم داری؟ چقدر کم تماس میگیری (انواع و اقسام جملات محبتآمیز و حامیانه در پیامکهای این افراد دیده میشود)

شخصیت کنترلگر

پیامکهایی که با پرسش و بررسی شرایط طرف مقابل شروع میشود، از کنترلگر بودن شخصیت ارسالکننده پیامک خبر میدهد. برای این افراد مهم است که بر اوضاع و اطرافیان کنترل داشته باشند و اگر احساس کنند این کنترل به نوعی خدشهدار شده، عصبانی و ناراحت میشوند.

نمونه پیامکها:کی بر میگردی؟ رسیدی حتما به من خبر بده، چرا نگفتی قراره بعد از کلاس جای دیگه هم بری؟ به خواهرت زنگ بزن بگو ما نمیآییم، برای خرید صدبار گفتم با من برو تا بهت بگم چی بخری و از کجا بخری و... .

شخصیت قدرتطلب

افرادی که شخصیت قدرتطلب دارند در پیامکهایشان هم به شما دستور میدهند. مرتب تاکید میکنند امروز باید چه کار کنید و کجا بروید. در پیامکهای این افراد جملات دستوری و تاکیدی به وفور دیده میشود. در واقع این افراد میخواهند این پیام را به شما منتقل کنند که قوی، قدرتمند و برتر هستند.

نمونه پیامکها: باید امروز به موقع بیای و گرنه خودت میدونی، من نمیدونم... باید بری خرید، چرا هرچی میگم گوش نمیدی؟ امروز حال یکی از همکارانم را حسابی گرفتم پررو شده بود و... .

شخصیت وسواسی

در پیامکهای این افراد تاکید و یادآوریهای فراوانی دیده میشود. از آنجا که در زندگیشان نظم و وسواس خاصی وجود دارد، در پیامکها هم نسبت به مراقبت از نظم و پیشگیری از به هم ریختگی اوضاع تاکید دارند.

نمونه پیامکها: یادت نره چی بهت گفتم، چند بار بگم باید این کار رو درست انجام بدي، حتما نیمساعت زودتر بیا که دیر نشه، همهچیز را مرتب کردم دست به چیزی نزن و... .

شخصیت استرسی

استرس و اضطراب در پیامکهای این افراد موج میزند و نوشتههایشان بیشتر حاوی دلواپسی و نشان دهنده به هم خوردن تعادل درونی است. خیلی وقتها هم به دلیل اینکه همراه با استرس و نگرانی پیامک میفرستند، در نوشتههایشان غلطهای نوشتاری دیده میشود چون از شدت اضطراب به سرعت تایپ میکنند.

نمونه پیامکها: نمیتونم صبر کنم، زود زنگ بزن، چرا جواب نمیدی دارم دیوانه میشم.
-

شخصیت بدگمان

برای شخصیتهای بدگمان مهم است که بدانند دیگران کجا هستند و چه کار میکنند. آنها براساس تیپ شخصیتیشان نسبت به اطرافیان سوءظن دارند و میخواهند از این موضوع مطمئن شوند که خطری ارتباطات آنها را تهدید نمیکند.

نمونه پیامکها: وقتی من تماس گرفتم با کی صحبت میکردی؟ چرا دیر به پیامکها جواب میدی؟ صدای کسی میآمد مگر نگفتی تنهایی و ... .

شخصیت توجهطلب

این افراد دلشان میخواهد مورد توجه دیگران قرار گیرند و برای اینکه توجه مورد نیازشان را بهدست آورند، از جملات یا متنهای طنزآمیز استفاده میکنند.

نمونه پیامکها:تو حوضی که ماهی نباشه قورباغه سالاره! گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه عیبی نداره بهجاش سویا میخورم! میدونی فرق تو با ریش چیه؟ ریش اصلاح میشه ولی تو اصلاح نمیشی و... .

شخصیت نگران

اشخاصی که مدام پیگیر سلامت و حال خوب شما هستند و بر سالم بودنتان تاکید میکنند در دسته شخصیتهای نگران قرار میگیرند که در پیامکهایشان آثاری از نگرانی دیده میشود. گاهی هم بهطور بدبینانه فکر میکنند که شاید حالتان خوب نباشد و از این بابت بیشتر نگران میشوند.

نمونه پیامکها: داروهایت را به موقع خوردی؟ تصادف نکردی؟ سالم رسیدی؟ از آن مسیر نرو شلوغه تصادف میکنی و... .

شخصیت خجالتی

صحبت تلفنی برای برخی از افراد خجالتی دشوار است. به راحتی نمیتوانند ارتباط کلامی برقرار کنند و با سایرین در تعامل باشند. از این رو ارسال پیامک برای آنها روش ارتباطی سادهتری است چون هنگام ارسال پیامک وقت و فرصت کافی دارند تا حرفهایشان را راحتتر بزنند.

نمونه پیامکها:حرف شما درسته، من در حدی نیستم که بخوام نظر بدم، هرچی شما بگید و کلمه چشم هم زیاد در پیامکشان به چشم میخورد و... .

شخصیت بیتوجه

برخی افراد به پیامکهای ارسالی دیر پاسخ میدهند که اگر به دلیل مشغله زیادشان نباشد، بی توجه اند این اشخاص مسئولیتپذیر نبوده و برای دیگران ارزشی قائل نیستند. البته این احتمال وجود دارد که شخصیتهای مغرور هم مانند شخصیتهای بیتوجه به پیامکها دیر پاسخ دهند.


تاثیر زبان گفتاری در پیامکها
با وجود مکتوب بودن، پیامکها اصولا بازتاب سبک گفتاری افراد هستند. اگر هر فرد را مجموعهای از مشخصههای اجتماعی از جمله میزان تحصیلات، طبقه اقتصادی و شغل و ویژگیهای فردی مثل سن و جنس بدانیم پیامکهای او متاثر از این عوامل خواهد بود.

ارتباط پيامک با شخصيت افراد
اگرچه پیامک، فرم نوشتاری دارد اما واجد ویژگیهای زبان گفتاری است. از جمله اینکه غیررسمی و شخصی است. از این رو با تحلیل سبک پیامکها میتوان به اطلاعات زیادی درباره فرستندههای آنها دست یافت. به عنوان مثال طبق تحقیقات اخیر اگر در شرایط مساوی از جمله هزینه و زمان و فوریت موضوع، فردی بین فرستادن پیامک و تماس تلفنی، فرستادن پیامک را ترجیح دهد از لحاظ شخصیتی درونگرا و خجالتی قلمداد میشود یا افرادی که در فرستادن پیامها اصول رسمی بودن را رعایت میکنند مایلند فاصله اجتماعی خود را با مخاطب حفظ کنند.

تفاوت پیامکهای زنان و مردان
تاثیر جنسیت در کاربرد زبان همواره یکی از جذابترین موضوعهای مورد بحث برای زبانشناسان بوده است. مطالعات زبانشناسی نشان میدهد از این لحاظ تفاوتهای معناداری بین زنان و مردان دیده میشود. در زمینه کاربرد پیامکها هم یافتههای جالبی وجود دارد. به عنوان مثال میتوان به این نکته اشاره کرد که اگرچه مردان زودتر از زنان به تلفن همراه دسترسی داشتهاند اما فرهنگ محتوایی پیامک، بسیار وامدار کاربران زن این تکنولوژی بوده است؛ تا جایی که در بسیاری از جوامع، پیامک بیشتر ابزار ارتباطی زنانهتلقی میشود.

از نظر فرمی میتوان گفت پیامهای مردان به مراتب کوتاهتر از پیامهای زنان است یا اینکه زنان به مراتب بیشتر از مردان به درج علائم سجاوندی مثل کاما و نقطه توجه دارند یا از سلام و خداحافظ و عبارتهایی برای این کار بیشتر بهره میگیرند.

از نظر محتوا نیز زنان با مردان تفاوتهایی دارند. آقایان بیشتر درمورد موضوعات ملموس و غیرشخصی پیام ارسال میکنند اما پیامهای خانمها بیشتر ماهیتی احساسی و اجتماعی دارد. به جز اینها خانمها خود را مقید میدانند پس از دریافت پیامک در اسرعوقت به آن پاسخ دهند اما بعضی از آقایان به هیچوجه در این رابطه الزامی را احساس نمیکنند .


منبع:مجله زندگی ایده آل