نتایج المپیاد علمی دانشجویی منتشر شد

نتایج المپیاد علمی دانشجویی کشور در بیست رشته بر روی سایت مرکز المپیاد دانشجویی سازمان سنجش آموزش منتشر شد.
همه شرکتکنندگان در این آزمون باید به سایت مرکز المپیاد به نشانی olympiad.sanjesh.org مراجعه کنند. همچنین 15 نفر اول اسامی اعلام شده مرحله نهایی بیستودومین و بیستویکمین المپیاد دانشجویی (کسانی که سال قبل نامه معرفی نگرفتهاند) میتوانند درخواست معرفی به دانشگاه در مقطع کارشناسیارشد خود را با مشخصات (نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، رشته المپیاد، رتبه، نام دانشگاه کارشناسی، کپی مدرک کارشناسی یا گواهی موقت کارشناسی، کد رشته انتخابی فقط یک کد رشته محل، دانشگاه مورد نظر یا کارشناسی ارشد، کد رشته محل مورد تقاضا و شماره تلفن یا موبایل) از طریق آدرس ایمیل [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] از فردا یکشنبه 12 تا روز شنبه 25 شهریور ارسال کنند.
باشگاه خبرنگاران