همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم برای اینکه بتوانید [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] را انجام بدهید نیازمند فایل طراحی شده سه بعدی می باشیم که از دو روش فایل سه بعدی قابل تهیه است یکی اینکه از سایتهائی که طرحهای سه بعدی آماده ارائه می دهند دانلود نموده و دیگر اینکه طرح مورد نیاز را خود یا افراد واسطه برایمان طراحی نمایند . سپس آن را به دستگاه[فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] بدهید تا [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] انجام بشود.

اما برای اینکه بتوانید یک فایل و یا یک طرح سه بعدی را [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] بکنید باید روی طرح تغییراتی را انجام دهید تا دستگاه پرینت سه بعدی بتواند طرح سه بعدی مدنظر شما را [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]کند. باید توجه داشته باشید که برای ایجاد طرح پرینت سه بعدی می توانید از نزم افزار هایی چون Maya catia , Sketchup Autocad , Solidwork , Rhino , 3d Max , Inventor و… استفاده کنید و خروجی فایل با فرمتهای STL , OBJ , AMF بگیرید چرا که این سه فرمت فایل مشترک غالب پرینتر های سه بعدی می باشند و این فایل خروجی را به وسیله نرم افزار هایی چون CURA , SLIC3 و … از مدل سه بعدی به کدهای G-Code که زبان واسطه [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] است تبدیل می نماید.

البته در نرم افزارهای مهندسی چنانچه امکان خروجی به فرمت STP میسر باشد ، بهتر است جهت بهره مندی از خدمات [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] اقدام به ارسال فایل با فرمت STP که قابلیت ویرایشات هندسی را دارد ، نمائید .

باید توجه داشته باشید که در زمان طراحی برای پرینت سه بعدی باید دیواره ها و بقیه اجزا دارای ضخامت باشند . در [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ] طرحهای بدون ضخامت که با دستورات ورقه ای (Shell) ترسیم شده اند فقط در صورت ایجاد ضخامت و یا محصور بودن به یک حجم بسته ( مانند بادکنک ) قابل [فقط کاربران عضو شده و فعال شده میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]هستند.