مامایی و زایمان جن

 

مامایی و زایمان جن

به ازای هر کودک انسان هزار جن متولد می*شوند؛ بنابراین به غیر از پیامبر و ۱۲ امام و حضرت فاطمه (س) دختر حضرت محمد (ص)، هر کودک انسان یک همتا از جنس جن دارد که به آن همزاد گویند. همزاد همانند موجودی است که اروپاییان می*گویند که آن را به جای بچه می*گذارند و بچه اصلی را می*دزدند، همزاد کودک را حتی قبل تولدش می*آزارد و فعالیت*های شوم خود را بعد از تولد هم انجام می*دهد. برخی معتقد اند زمانی که کودکی در خواب حرکتی می*کند همزادش به سراغش آمده و به او گفته مادر تو مرده و کودک در جوابش می*خندد و به همزادش می*گوید «چرند نگو؛ او فقط از من مراقبت می*کند».
جن*ها نیاز به ماماهای انسان دارند و گفته می*شود که هر ماما به ازای هر صد کودک انسانی که به دنیا می*آورد به دنیا آمدن یک کودک جن باید کمک کند. قابله را با چشمان بسته نزد مادر جن می*برند، و بعد از پایان کارش یک مشت پوست پیاز به عنوان دستمزد به او می*دهند. اگر آن پوست پیازها را زیر فرش بگذارد و از دیدن جن*ها و ارتباطش با آنها به کسی حرفی نزند هر روز صبح که زیر فرش را نگاه کند یک سکه طلا زیر فرش پیدا می*کند و اگر به کسی بگوید پوست*ها همان پوست پیاز باقی می*مانند

برگرفته شده از jinian.blog.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.