یکیشۅ انتخآب کن

یکیشۅ انتخآب کن
یکیشو انتخاب کن??ولی یادت باشه باید انجامش بدی?

۱??
۲??
۳??
۴??
۵??
۶??
۷??
۸??
۹??
۱۰??
۱۱??
۱۲??
۱۳??
۱۴??
۱۵??
۱۶??
۱۷??
۱۸??
۱۹??
۲۰??
۲۱??
۲۲??
۲۳??
۲۴??
۲۵??
۲۶??
۲۷??
۲۸??
۲۹??
۳۰??

⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩⇩
⇩⇩⇩
⇩⇩

.جواب :??

۱: برو حموم یه اهنگ بخون ویس بده??
۲: یه عکس یهویی بگیر بده?
۳: عکس منو بذار تو اینستات بنویس عشقم?
۴: پوچ?
۵: گریه کن عکس بده ?
۶: تا یه هفته بهم بگی دوست دارم?
۷: تا یه هفته بهم شب بخیر بگی ?
۸: پوچ?
۹: کیو بیشتر از همه دوست داری؟؟؟
۱۰:از کی متنفری؟؟؟?
۱۱: به من چه حسی داری؟؟؟??
۱۲: بهترین کسی که تو زندگیت داری کیه؟
۱۳: دلت واسه کی تنگ شده؟؟؟?
۱۴: از کف پات عکس بگیر بفرس??
۱۵: یه هفته رل بزنی?
۱۶: بدترین ویستو بده
۱۷: بدترین عکستو بده?
۱۸: پوچ?
۱۹: پوچ?
۲۰: اسممو بنویس رو سینت عکس بفرس?
۲۱: اسممو بنویس کف دست بده عکس بگیر بفرس
۲۲: ی فیلم. بگیر بگوعاشقتم با اسمم
۲۳: لباتو غنچه کن عکس بگیر بفرس ?
۲۴: از شلوار پات عکس بگیر بفرس?
۲۵: آدرس کامل خونتونو بفرس?
۲۶: ۱۲۰ تا قلب قرمز بفرس واسم
۲۷: یه تيپ بزن که من میگم????
۲۸: اسم ۵تا از بهترین دوستات
۲۹: اخرین bf یا gf ات کی بوده؟؟؟?
۳۰: هرچی دوست داری بهم بگو? 

مدیونید اگه انجام ندید 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.