متن و ترجمه آهنگ stone cold دمی لواتو

متن و ترجمه آهنگ stone cold دمی لواتو

Image result for stone cold demi lovato

 

Stone cold, stone cold

سنگ سرد، سنگ سرد

You see me standing, but I’m dying on the floor

تو رو به من وایسادی،و من در حال مرگ بر روی زمین 

Stone cold, stone cold

سنگ سرد، سنگ سرد

Maybe if I don’t cry, I won’t feel anymore

شاید اگر من گریه نکنم بهتر باشه

Stone cold, baby

سنگ سرد، عزیزم

God knows I tried to feel

خدا می داند من چقدر سعی کردم احساس داشه باشم

Happy for you

مبارک باشه

Know that I am, even if I

اینو نمیدونم

Can’t understand, I’ll take the pain

نمیتونند درد منو درک کنند

Give me the truth, me and my heart

حقیقت رو بهم بگو قلبمو پس بده

We’ll make it through

اینم نمیدونم

If happy is her, I’m happy for you

اگر اون خوشحال باشه منم برای تو خوشحالم(درسته دیگه؟)

Hmmmm

همممم

Stone cold, stone cold

سنگ سرد سنگ سرد

You’re dancing with her, while I’m staring at my phone

تو در حال رقص با اون من خیره به گوشیم

Stone cold, stone cold

سنگ سرد سنگ سرد

I was your amber, but now she’s your shade of gold

من کهربام ولی سایه ی اون از طلاست

Stone cold, baby

سنگ سرد، عزیزم

God knows I tried to feel

خدا می داند من چقدر سعی کردم احساس داشه باشم

Happy for you

مبارک باشه

Know that I am, even if I

اینو نمیدونم

Can’t understand, I’ll take the pain

نمیتونند درد منو درک کنند

Give me the truth, me and my heart

حقیقت رو بهم بگو قلبمو پس بده

We’ll make it through

اینم نمیدونم

If happy is her, I’m happy for you

اگر اون خوشحال باشه منم برای تو خوشحالم(درسته دیگه؟)

Don’t wanna be stone cold, stone

نمیخوام سنگ سرد ، سنگ

I wish I could mean this but here’s my goodbye

کاش میتونستم اما این به این معنیه که اینجا ازت خداحافظی میکنم

Oh, I’m happy for you

اه من خوشحالم برای تو

Know that I am, even if I

این همینه نمیدونم

Can’t understand

نمیتونند درک کنند 

If happy is her, If happy is her

اگه اون خوشحاله من برای تو خوشحالم

I’m happy for you 

خوشحالم برات

خب دیگه بعضی جاهاشو بلد نبودم اگه بلدین بیاین بگید

stone cold demi lovato

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. Fatima :
    ۱۵ شهریور ۹۷

    سنگ سرد cold stone ه نه stone cold