دانلود رمان دختر کرد

دانلود رمان دختر کرد

 

دانلود رمان دختر کرد اثر انسیه تاجیک

بخشی از رمان دختر کرد :
باران به شدت می بارید. انگار می گریست. زمین می لرزید و آنجا آن دورها جنگل با صدایی غم انگیز می رنجید و زاری می کرد. طوفان چهره در هم کشیده بود و آسمان را می ترساند. زمین با ترس و وحشت خاموش بود. ولی بر فراز آن غرش رعد، وحشیانه فریاد می کشید. ابرهای سیاه شعله ور می شدند و بی محابا می باریدند. برق هایی که از آسمان جستن می گرفت گویی جرأت و جسارت را در هر کسی می کشت. طوفان حمله می کرد و با رحم و دوستی بیگانه بود. آسمان تیره و عبوس مانده و تمامی قدرتش را در خود فرو برده و در مقابل غرش طوفان آنچنان مظلومانه سکوت کرده بود که دل آدمی برایش می سوخت.
در این حال و هوا بودم که صدای طناز با فریاد و گریه بلند شد. وحشتناک بود. دلم بی خودی شور نمی زد. چهار ستون بدنم می لرزید. دردی عمیق بر وجودم نشسته بود.
طناز شیون می کرد و هوار هوار می کشید. بر سرش می کوبید و از بخت بد روزگار ستمگر می نالید. از مطبخ بیرون پریدم و آرام روی دیوار ایوان به گوش ایستادم تا ببینم بالاخره چه شد؟
آقاجانم بلند نهیب زد: دِ جان بکن زن سخن بگو.
از گوشۀ پنجره قیافۀ آقاجان را می دیدم. عصبی و وحشت زده بود.

نام کتاب : دختر کرد

نویسنده : انسیه تاجیک
حجم کتاب :۳۴۶ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۲۳۳۳

دسته : کتاب موبایل
خلاصه داستان :

دانلود کتاب

مطالب مرتبط
رمان پرورشگاه عشقرمان پرورشگاه عشق۱۶ شهریور ۹۷
دانلود رمان یلدادانلود رمان یلدا۰۲ شهریور ۹۷
دانلود رمان کژالدانلود رمان کژال۰۲ شهریور ۹۷

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.