فرمت دهی B , Hr , Sub , Sup , Center در اچ تی ام ال

فرمت دهی B , Hr , Sub , Sup , Center در اچ تی ام ال

  تگ Center : متن داخل تگ center بصورت تراز وسط نمایش داده می شود. توصیه میشود به جای استفاده از این تگ ، در صورت امکان از کدهای Css برای قالب دهی و تراز بندی متن ها استفاده شود. دلیل این امر کم حجم نمودن کدها و در نتیجه سرعت بالاتر و نیز سهولت در تغییرات احتمالی قالب و فرمت سایت میباشد. مثالی در استفاده از این تگ :   <p> متن تست با تراز پیش فرض </p><center> متن تست با تراز وسط چین </center>   خروجی این کد بصورت زیر می باشد : متن تست با تراز پیش فرض متن تست با...