معنای خزیدن گوگل چیست؟

معنای خزیدن گوگل چیست؟

خزیدن (crawl)، روند یافتن صفحات جدید یا به روزرسانی شده، برای اضافه شدن به Google می باشد. در واقع یکی از موتورهای خزنده گوگل به منظور خزیدن در یک صفحه، آن صفحه را باز می کند. اصطلاحات “خزیدن یا crawl” و “شاخص و یا index” اغلب به به جای یکدیگر استفاده می شوند، هرچند که این دو اصطلاح با وجود داشتن معنای نزدیک به یکدیگر، تفاوتهایی با هم دارند.  بیشتر بدانید. منبع: https://support.google.com/webmasters/answer/7646114