آموزش اچ تی ام ال

تگ فریم Frame , iFrame , Frameset در اچ تی ام ال

  تگ frame تگ <frame> در  HTML5 پشتیبانی نمیشود. برای هر تگ frame در تگ frameset میتوانید ویژگیهای مختلفی را تعریف کرد. تگ <frame> در  HTML4 ویژگیهای استاندارد زیر را پشتیبانی میکند. class id style title <frameset cols="25%,50%,25%" <frame src="frame_a.htm" <frame src="frame_b.htm" <frame src="frame_c.htm"</frameset تگ frameset تگ <frameset> یک قاب تعریف میکند. تگ <frameset> در  HTML5 پشتیبانی نمیشود. تگ iframe با تگ<iframe> میتوان …

ادامه نوشته »

تگ جدول بندی Table , Td , Tr در اچ تی ام ال

  تگ <table>  تگ table برای تقسیم بندی متن به چند بخش و جدول بندی سایت استفاده میشود. این تگ مانند تگ div برای قالب سایت ، استفاده میشود ، ولی به دلیل حجیم بودن تگ های مورد استفاده در  تگ table و تگ td و تگ tr، و نیز انعطاف پذیری کم آن ، پیشنهاد میشود که از  تگ div استفاده …

ادامه نوشته »

تگ گروه بندی Fieldset , Legend در اچ تی ام ال

  تگ گروه بندی Fieldset , Legend تگ Fieldset برای گروه بندی در فرم ها بسیار کاربرد دارد. این تگ در Asp.net معادل سروری کنترل Panel می باشد. برای تعیین عنوان یک گروه از تگ Legend در ابتدای تگ Fieldset استفاده می گردد. نکته ی مهم : در صورت استفاده ننمودن از کدنویسی سروری برای کنترل …

ادامه نوشته »

تگ لیست Ul , Li در اچ تی ام ال

  تگ <ul> یکی دیگر از مهمترین تگهای اچ تی ام ال در طراحی قالب سایت ، تگ ul و ترکیب آن با تگ li می باشد. از تگ ul و ترکیب آن با تگ li برای ایجاد لیست های مرتب و نا مرتب استفاده میشود. از آموزش css  برای فرمت دادن به تگ <ul> و تگ <li> میتوانید استفاده کنید. …

ادامه نوشته »

تگ محدوده فضا Div در اچ تی ام ال

  تگ div تگ div از پر کاربردترین تگ ها در طراحی وب سایت میباشد، این تگ جایگزین بسیار خوبی برای تگ <table> میباشد. تگ table  دارای تگ های اضافه زیادی  از جمله تگ <td>  و تگ <tr> میباشد. نکته : استفاده از تگ table در طراحی سایت پیشنهاد نمیشود و بهتر است از چینش موزائیکی در طراحی سایت ، بوسیله ی …

ادامه نوشته »